MILO 1000W

Chi tiết :

Tên choá đèn : Industrial Floodlight MILO 1000W

Xuất xứ : Eurolight Italy

Độ kín nước : IP 65

Kích thước (cao x rộng) (mm) : 441 x 520

Loại đèn áp dụng  : Các loại cao áp 1000W

Đui chuẩn : E40

Danh mục: