ITT-1000w-235v

Chi tiết :

 Product descriptionNominal wattageNominal voltageNominal currentColor temperatureLifespanBurning position 
         
 ITT 200 W 235 V-0170 R7S200 W235 V0.90 A2350 K5000 hp15 
         
 ITT 350 W 235 V-0170 R7S350 W235 V1.50 A2350 K5000 hp15 
         
 ITT 500 W 235 V-0170 R7S500 W235 V2.10 A2350 K5000 hAny 
         
 ITT 500 W 235 V-0170 K500 W235 V2.10 A2350 K5000 hAny 
 R7S       
         
 ITT 700 W 235 V-0170 K700 W235 V3.00 A2350 K5000 hp15 
 R7S       
         
 ITT 1000 W 235 V-01701000 W235 V4.30 A2350 K5000 hp15 

__

R7S       
        
ITT 1000 W 235 V-01X01000 W235 V4.30 A2350 K5000 hp15 
  
         
 ITT 1200 W 144 V-01551200 W144 V8.33 A2500 K3000 hAny 
         
 ITT 2000 W 235 V-01Y0 K2000 W235 V8.50 A2350 K5000 hAny 
         
 ITT 2000 W 235 V-0103 K2000 W235 V8.50 A2350 K5000 hAny 
         
 ITT 2000 W 400 V-01X0 S2000 W400 V5.00 A2350 K5000 hAny 
         
 ITT 2200 W 235 V-01022200 W235 V9.30 A2350 K5000 hAny 
         
 ITT 3000 W 235 V-01Y0 Z/K3000 W235 V12.80 A2350 K5000 hAny 
         
 ITT 3000 W 235 V-08Y0 Z/K3000 W235 V12.80 A2350 K5000 hs180 
         
 ITT 3000 W 400 V-0102 K3000 W400 V7.50 A2350 K5000 hAny 
         
 ITT 3000 W 235 V-01Y0 K3000 W235 V12.80 A2350 K5000 hAny

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “ITT-1000w-235v”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.