BÓNG HALOGEN MR16 DISPLAY/OPTIC HIỆU OSRAM

Bóng OSRAM halogen có gương phản xạ MR16 dùng trong y khoa :

Ứng dụng :

+ Chiếu sáng trong phẫu thuật , chiếu sáng cho một số loại kính hiểm vi

+ Dùng trong nha khoa ( bóng HLX 64717 )