BÓNG ĐÈN CAO ÁP NATRI NAV-E

Lĩnh vực ứng dụng
_ Đường phố
_ Đèn ngoài trời
_ Lắp đặt công nghiệp
_ Thích hợp để sử dụng trong các bộ đèn mở và kèm theo
_ Ứng dụng ngoài trời chỉ trong các bộ đèn phù hợp

Lợi ích sản phẩm
_ Hiệu quả sáng cao

Tính năng sản phẩm
_ Tuổi thọ dịch vụ: 3 năm (khoảng 11 h / ngày)
_ Tuổi thọ trung bình: lên tới 24.000 giờ

 BÓNG ĐÈN CAO ÁP NATRI (SODIUM DẠNG BẦU)

Danh mục: