QM 125W – 250W ( Dùng cho bóng cao áp thủy ngân )

Biến thế Layrton dùng cho đèn 125W và 250W:

  • Công suất 125W. Mã: HIA 125/22 ( dùng cho cao áp thủy ngân )
  • Công suất 250W. Mã: HIA-HSI 250/22/SR ( dùng cho cao áp thủy ngân và Metal Halide )
Danh mục: