Thông tin dự án:

Chủ đầu tư: Tập đoàn Viettel.

Địa chỉ: Hà Tây, Thành Phố Hà Nội.

Hạng mục thực hiện: cung cấp thiết bị chiếu sáng cao áp.