Thông tin dự án:

Chủ đầu tư: Tập đoàn Vingroup.

Địa chỉ: Hệ thống siêu thị Vingroup toàn quốc.

Hạng mục thực hiện: cung cấp hệ thống thiết bị chiếu sáng nội thất.