Thông tin dự án :

Chủ đầu tư : Cụm Cảng Sân Bay Miền Nam

Địa chỉ : Thành phố Phú Quốc , tỉnh Kiên Giang .

Hạng mục thực hiện : Cung cấp thiết bị chiếu sáng hiệu Osram , Eurolight , Layrton ….