HNS ( bóng UV )

Lĩnh vực ứng dụng
_ Khử trùng hiệu quả của không khí, nước và bề mặt

Lợi ích sản phẩm
_ Khử trùng hiệu quả và thân thiện với môi trường mà không cần hóa chất
_ Hàm lượng thủy ngân thấp
_ Tuổi thọ lâu dài do lớp phủ đặc biệt
_ Không chứa ôzôn

Tính năng sản phẩm
_ Bước sóng ưu thế: 254 nm (phiên bản OFR)

Danh mục: