BÓNG ĐÈN OSRAM DULUX S SỬ DỤNG TĂNG PHÔ SẮT TỪ (1U)

Chi tiết :

827 : Ánh sáng vàng

830: Ánh sáng vàng ấm

840: Ánh sáng trắng ấm

865: Ánh sáng trắng

Danh mục: