Bóng đèn Hồng Ngoại GE 250W

Chi tiết :

Infrared Reflector – Red (Bóng hồng ngoại màu đỏ)

Mã sản phẩm: TU*250R/IR/R/E27 240V GE 1/10 MIH
91391

 

Product information (thông tin sản phẩm ):

Bóng hồng ngoại 91931 cung cấp bức xạ nhiệt (có bước sóng nằm trong khoảng hồng ngoại )

Được sử dụng trong các lãnh vực :

– Chăm sóc sức khỏe, y tế.

– Nông nghiệp, chăn nuôi.

– Hâm, sấy , gia nhiệt trong mọi lãnh vực.

 

Nhà nhập khẩu và phân phối chính thức :

Công ty TNHH TM DV Đăng Dương :

200 Ngô Gia  Tự P4 –Q 10 TP HCM

Hồ Định Nguyên (Mr)

TEL : 0907788458

Fax : 08 38685131 – 08 38347074

Danh mục: