BÓNG METAL HALIDE POWERBALL HCI-PAR

Lĩnh vực ứng dụng
_ Cửa hàng nội thất, cửa sổ cửa hàng
_ Khu mua sắm
_ Bảo tàng, triển lãm
_ Ngành
_ Công viên và vườn
_ Tòa nhà, di tích, cầu
_ Thích hợp để sử dụng trong các bộ đèn mở và kèm theo
_ Ứng dụng ngoài trời chỉ trong các bộ đèn phù hợp

Lợi ích sản phẩm
_ Hiệu quả rất cao
_ Lắp đặt / thay thế đèn đơn giản trong các bộ đèn mở
_ Phát xạ tối ưu
_ Tốt để hiển thị màu sắc tuyệt vời
_ Độ ổn định màu rất tốt
_ Giá trị UV thấp hơn đáng kể so với ngưỡng tối đa cho phép đối với IEC 61167 nhờ vào màng UV

Tính năng sản phẩm
_ Công nghệ gốm sứ POWERBALL
_ Phản xạ tích hợp
_ Màu sáng: trắng ấm (830 WDL, 930 WDL), trắng trung tính (942 NDL)

Danh mục: