Bell

Chi tiết :

Tên choá đèn : Industrial Floodlight BELL

Xuất xứ : Eurolight Italy

Độ kín nước : IP 65

Kích thước (đường kính x cao) (mm) : 570 x 500

Loại đèn áp dụng  : Các loại cao áp 250 / 400W

Đui chuẩn : E40

Danh mục: